Bouw en renovatie van grote utiliteitsgebouwen

Ik heb ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van renovaties en nieuwbouw van grote utiliteitsgebouwen, opgedaan bij onderstaande projecten. Voor grote bouwprojecten kan ik in korte tijd een bouwteam samenstellen van gespecialiseerde architecten, projectleiders, tekenaars, interieurarchitecten en directievoerders.

Renovatie Revalidatiecentrum het Roessingh

(oppervl. 16500 m², bouwk. 25 miljoen euro, projectarchitect ) Het gebouw bestond uit een doolhof van functies zoals ziekenhuis, fysiotherapie en logopedie waar mensen in verdwaalden. Er is een heldere struktuur in het gebouw aangebracht door een taartpunt uit het gebouw te halen en daarin is een grote hal te situeren. Vanuit de hal zijn nu alle functies duidelijk en makkelijk te bereiken. In deze hal liggen daarnaast alle gemeenschappelijke functies zoals entreebalie, restaurant en wachtruimtes. www.beltmanarchitecten.nl

Informatiecentrum Leidsche Rijn

(oppervlak 1250 m², bouwkosten 1,5 miljoen euro, projectleider) Dit gebouw is tot 2015 informatiecentrum waarna het makkelijk kan worden omgebouwd naar een andere functie. Vandaar dat de vergaderruimten en toiletten in blokken in het lage gedeelte van het gebouw zijn gesitueerd. www.cepezed.nl/informatiecentrum-leidsche-rijn

Innovationszentrum fur informatik Berlin

(oppervl 5500 m², bouwk. 15 miljoen euro, meewerkend architect) Bedrijfsverzamelgebouw met een hoge entreehal met daarin hangende vergaderruimten. Gewerkt aan de glasgevels, hangende vergaderruimten, glazen liften en de toiletunits. www.cepezed.nl/4-innovationszentrum-fur-informatik-izi

schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp
schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp