Maatwerk

Ik begeleid opdrachtgevers bij het realiseren van hun ideale gebouw. Dat begint bij het ontwerp, gaat verder bij het uitwerken van het plan, de onderhandelingen met de aannemer, de bouwbegeleiding en directievoering tijdens de bouw en eindigt pas bij de oplevering van de het gebouw. Ik sta garant voor persoonlijke service, enthousiasme en aandacht. Dat geldt van het ontwerp tot aan de kleinste details, juist omdat die zo belangrijk zijn voor het uiteindelijke resultaat.

Zorg voor het milieu is voor mij uitgangspunt bij elk ontwerp, zonder dat het meer geld hoeft te kosten. Ik heb al tien jaar ervaring in het maken van duurzame woningen!

Voor grote bouwprojecten kan ik in korte tijd een bouwteam samenstellen van gespecialiseerde architecten, projectleiders, tekenaars, interieurarchitecten en directievoerders.

Uiteraard toetsen wij onze ontwerpen aan alle relevante regelgeving en eisen. Verder ontvangt u tijdens het ontwerpproces een duidelijk kostenoverzicht. Daarin zijn zowel onze kosten opgenomen als de bouw- en investeringskosten.

Bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten maak ik gebruik van een uitgebreid netwerk van deskundigen en adviseurs, zoals constructeurs, kostendeskundigen, bestekschrijvers en technisch tekenaars.